ISO

Tanúsítvány

Hőszigetelő üveghab gyártása és értékesítése építőipari célokra érvényességi területre vonatkozóan minőségirányítási és környezetközpontú irányitási rendszert vezetett be és alkalmaz. Az audit során bizonyitást nyert, hogy rendszer megfelel az MSZ EN ISO 9001:2015 és az MSZ EN ISO 14001:2015 szabványok követelményeinek.

Certificate

Daniella Ipari Park Szolgáltató Kft. H - 4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3. has established and applies a Quality and Environmental Management System tor the following scope of application: Manufacturing and selling of foamglass products for construction purposes. Performance of audits has furnished proof that the requirements under: MSZ EN 150 9001: 2015 and MSZ EN 150 14001: 2015

Zertifikat

Daniella Ipari Park Szolgáltató Kft. H - 4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3. für den Geltungsbereich Herstellung und Vertrieb von warmedammendem Schaumglas für Bauzwecke ein Qualitats- und Umweltmanagementsystem eingeführt hat und anwendet. Durch Audits, dokumentiert im Auditbericht, wurde der Nachweis erbracht, dass diese Managementsysteme die Forderungen folgender Normen erfüllen: MSZ EN ISO 9001: 2015 und MSZ EN ISO 14001: 2015

Certificat

Daniella Ipari Park Szolgáltató Kft. H - 4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3. a implementat și aplică un sistem de management al calității și al mediului pentru: Fabricarea și vânzarea de produse termoizolante din sticlă celulară pentru construcții. Conform raportului de audit se confirmă îndeplinirea cerințelor normelor: MSZ EN ISO 9001: 2015 și MSZ EN ISO 14001: 2015.