Inert

Az üveg, tehát az üveghab is, inert anyagnak számít, „amely nem megy át jelentős fizikai, kémiai vagy biológiai átalakuláson. Jellemzője, hogy vízben nem oldódik, nem ég, illetve más fizikai vagy kémiai módon nem reagál, nem bomlik le biológiai úton, vagy nincs kedvezőtlen hatással a vele kapcsolatba kerülő más anyagra, hogy abból környezetszennyezés vagy emberi egészség károsodása következne be, (...) ökotoxikus hatása jelentéktelen, így nem veszélyeztetheti a felszíni vagy felszín alatti vizeket”

(l. 213/2001. XI. 14. Kormányrendelet).