Condiții generale contractuale

Contractul este încheiat între părți în momentul în care Cumpărătorul comandă oricare dintre produsele Furnizorului. Odată cu transmiterea solicitării sale, Cumpărătorul ia cunoștință și acceptă Condițiile Generale Contractuale prezentate aici. Citiți cu atenție aceste condiții! Vă rugăm, solicitați serviciile noastre numai în condițiile în care sunteți de acord și recunoașteți în ceea ce vă privește obligativitatea tuturor punctelor enumerate în acest CGC. Limba contractului este limba maghiară, contractul încheiat nu se consideră contract încheiat în scris. Prezentul document nu va fi înregistrat, este încheiat exclusiv în formă electronică.