Inertă

Nu este supusă unor transformări fizice, chimice sau biologice. Este în mod specific rezistentă la solvenți organici, acizi și îmbătrânire.