Domenii de utilizare

Schițe de detaliu

Umplutură pentru pereți și pardoseli ușoare

Rampă în pantă cu încălzire pentru autovehicule

Izolarea clădirilor la bază

Terenuri de sport

Piscine


Izolarea pardoselilor industriale la bază

Piste de gheață

Panouri de protecție fonică


Acoperiș verde

Construcții de drumuri și căi feroviare

Izolarea termică a elementelor de utilități publice