ISO

Certificat ISO

Daniella Ipari Park Szolgáltató Kft. H - 4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3. a implementat și aplică un sistem de management al calității și al mediului pentru: Fabricarea și vânzarea de produse termoizolante din sticlă celulară pentru construcții. Conform raportului de audit se confirmă îndeplinirea cerințelor normelor: MSZ EN ISO 9001: 2015 și MSZ EN ISO 14001: 2015.