Extinderea halei de depozitare Hungaropharma Zrt. în Debrecen 

Noiembrie 2018 

Constructor: PAZL GLOBÁL Kft.
Descrierea proiectului:
Pentru extinderea capacităţii de depozitare a Hungaropharma Zrt. s-a construit o hală de depozitare cu suprafaţa utilă de 615 m². Proiectarea a fost efectuată de biroul de proiectare Attila és Attila Építésziroda. Planurile clădirii au fost realizate conform nivelului de cerinţă optim din punctul de vedere al costurilor, în conformitate cu Ordinul Ministrului Ungar fără portofoliu nr. 7/2006 TNM. În privinţa capacităţii termoizolante a pardoselii, datorită temperării clădirii, s-a prevăzut coeficientul de transmitanţă termică de 0,3 W/m²k. Astfel, în sistemul final de straturi a pardoselii, s-a prevăzut un strat compactat de 20 cm din granule de sticlă celulară Energocell® cu greutatea volumetrică de 150-175 kg/m³.

La stabilirea ordinii straturilor, pe lângă termoizolaţie, respectarea cerinţelor statice aferente a constituit de asemenea o prioritate. S-a avut în vedere realizarea următorului sistem de straturi adecvat solicitărilor date de picioarele rafturilor şi de circulaţia cu motostivuitoare:

Avantaje:În contrast cu aplicaţiile cu termoizolanţi tip panou, rezistenţa la solicitări a stratificării astfel realizate este mai mare. Prin urmare nu este necesară armarea suplimentară a pardoselii industriale, utilizarea fibrelor de oţel sau de plastic este de suficientă. Stratul de bază din agregat grosier de 15 cm realizat pe stratul de sticlă celulară îndeplineşte mai multe funcţii în acest sistem. În primul rând protejează mecanic stratul de sticlă celulară, atenuând solicitările şi efectele mecanice cauzate de circulaţia din timpul lucrărilor de construcţie, în al doilea rând, sporeşte capacitatea portantă a stratului de sticlă celulară, iar în al treilea rând, reduce tensiunile generate de sarcinile pardoselii şi transmise către stratul de sticlă celulară.

Avantaje suplimentare oferite de stratul de bază astfel conceput: nu este necesară armarea suplimentară a pardoselii industriale, utilizarea fibrelor de oţel sau de plastic este de suficientă, totodată nu este nevoie de pompă de beton.